مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر

متراژ زمین مساحت کل بنا مساحت خالص تعداد بلوک تعداد طبقه تعداد واحد سایر امکانات

 

 13,992 متر مربع

 

 32,518 متر مربع

 

 18,259 متر مربع

 

 5 بلوک

 

 9 طبقه روی همکف

 

 191 واحد

 نگهبانی - فضای سبز- هیئت مدیره

برق اضطراری - لوازم بازی کودکان

استخر - سونا بخار و خشک -جکوزی

 

فیلم معرفی پروژه پرستو بابلسر

 

آدرس پروژه : بابلسر - بلوار طالقانی - انتهای خیابان نخست وزیری - مجتمع مسکونی پرستو

تصاویر مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر

مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر
مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر

مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر

مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر
مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر

مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر

مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر
مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر

مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر

مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر
مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر

مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر

مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر
مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر

مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر

مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر
مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر

مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر

مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر
مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر

مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر

مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر
مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر

مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر

مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر
مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر

مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر

مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر
مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر

مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر

مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر
مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر

مجتمع مسکونی پرستوی بابلسر

مجتمع مسکونی پرستو بابلسر
مجتمع مسکونی پرستو بابلسر

مجتمع مسکونی پرستو بابلسر