مجتمع مسکونی نسیم دریای فریدونکنار

متراژ زمین مساحت کل بنا مساحت خالص تعداد بلوک تعداد طبقه تعداد واحد سایر امکانات

 

 21,475 متر مربع

 

--------- متر مربع

 

 13,784 متر مربع

 

 8 بلوک

 

 6 طبقه روی همکف

 

 192 واحد

 نگهبانی - فضای سبز- هیئت مدیره

برق اضطراری - وسایل بازی کودکان

پیست پیاده روی و دوچرخه سواری

آدرس پروژه : فریدونکنار - 

تصاویر مجتمع مسکونی نسیم دریای فریدونکنار

مجتمع مسکونی نسیم دریا فریدونکنار
مجتمع مسکونی نسیم دریا فریدونکنار

مجتمع مسکونی نسیم دریا فریدونکنار

مجتمع مسکونی نسیم دریا فریدونکنار
مجتمع مسکونی نسیم دریا فریدونکنار

مجتمع مسکونی نسیم دریا فریدونکنار

مجتمع مسکونی نسیم دریا فریدونکنار
مجتمع مسکونی نسیم دریا فریدونکنار

مجتمع مسکونی نسیم دریا فریدونکنار

مجتمع مسکونی نسیم دریا فریدونکنار
مجتمع مسکونی نسیم دریا فریدونکنار

مجتمع مسکونی نسیم دریا فریدونکنار

مجتمع مسکونی نسیم دریای فریدونکنار
مجتمع مسکونی نسیم دریای فریدونکنار

مجتمع مسکونی نسیم دریای فریدونکنار