مجتمع مسکونی موج بابلسر

متراژ زمین مساحت کل بنا مساحت خالص تعداد بلوک تعداد طبقه تعداد واحد سایر امکانات
 11,640 متر مربع  5,182 متر مربع  4,283 متر مربع  5 بلوک  5 طبقه روی همکف  80 واحد

 نگهبانی - فضای سبز- هیئت مدیره -

پیست پیاده روی

آدرس پروژه : بابلسر - بلوار ساحلی - پارکینگ ۴ - مجتمع مسکونی موج

تصاویر مجتمع مسکونی موج بابلسر

مجتمع مسکونی موج بابلسر

مجتمع مسکونی موج بابلسر

مجتمع مسکونی موج بابلسر

مجتمع مسکونی موج بابلسر

مسکونی موج بابلسر