مجتمع مسکونی مرجان آمل

متراژ زمین مساحت کل بنا مساحت خالص تعداد بلوک تعداد طبقه تعداد واحد سایر امکانات
 13,000 متر مربع  19,638 متر مربع  15,375 متر مربع  10 بلوک  5 طبقه روی همکف  160 واحد  نگهبانی - فضای سبز- هیئت مدیره

آدرس پروژه : آمل- میدان قائم - روبروی آموزش و پروش شهرستان آمل - مجتمع مسکونی مرجان

تصاویر مجتمع مسکونی مرجان آمل

مجتمع مسکونی مرجان آمل

مجتمع مسکونی مرجان آمل

مجتمع مسکونی مرجان آمل

مجتمع مسکونی مرجان آمل

مجتمع مسکونی مرجان آمل