مجتمع مسکونی عقیق بابل

متراژ زمین مساحت کل بنا مساحت خالص تعداد بلوک تعداد طبقه تعداد واحد سایر امکانات
 3,855 متر مربع  6,857 متر مربع  5,200 متر مربع  3 بلوک  6 طبقه روی همکف  56 واحد  نگهبانی - فضای سبز- هیئت مدیره

آدرس پروژه : بابل- بلوار جانبازان - خیابان توحید ۴۰ - مجتمع مسکونی عقیق

تصاویر مجتمع مسکونی عقیق بابل

مجتمع مسکونی عقیق بابل
مجتمع مسکونی عقیق بابل

مجتمع مسکونی عقیق بابل

مجتمع مسکونی عقیق بابل
مجتمع مسکونی عقیق بابل

مجتمع مسکونی عقیق بابل

مجتمع مسکونی عقیق بابل
مجتمع مسکونی عقیق بابل

مجتمع مسکونی عقیق بابل

مجتمع مسکونی عقیق بابل
مجتمع مسکونی عقیق بابل

مجتمع مسکونی عقیق بابل

مجتمع مسکونی عقیق بابل
مجتمع مسکونی عقیق بابل

مجتمع مسکونی عقیق بابل

تجاری عقیق
تجاری عقیق

تجاری عقیق

مسکونی عقیق بابل
مسکونی عقیق بابل

مسکونی عقیق بابل