آگهی

آگهی مناقصه عمومی شماره  99/107                                      (نوبت اول)

مناقصه گزار: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال (سهامی خاص)

موضوع مناقصه : خرید لوازم برقی شامل : انواع کابل ، کابل زمینی ، کابل کواکسیال ، سیم افشان ، کابل تلفن ، فیوز مینیاتوری ، محافظ جان ، انواع چراغ ، پروژکتور کابل فیبور نوری ، پریز نوری ، پیگتل یک متری ، پچ کورد فیبر نوری ، اسپلیت های فیبر نوری ، فیوز کامپکت 60 آمپر و سایر لوازم برقی  

سپرده شرکت در مناقصه : به مبلغ سه میلیارد ریال  بصورت ضمانتنامه بانکی از بانک های تحت پوشش بانک مرکزی

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: ارائه معرفی نامه از مناقصه گر

زمان دریافت اسناد : از تاریخ 99/02/23 تا پایان وقت اداری (16:30) تاریخ 99/02/31

زمان دریافت پیشنهاد: از تاریخ 99/02/24 تا پایان وقت اداری (16:30) تاریخ 99/03/10

کلیه هزینه های  برگزاری مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل باشد مخیر است.

نحوه پرداخت کارفرما به پیمانکار:  نقد و تهاتر  با واحدهای در دست ساخت شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال

 محل دریافت اسناد :

حضوری :  مازندران – ساری– خیابان نهضت –  نبش خیابان عاشقان – پلاک 62- دبیرخانه کمیسیون تلفن13-33390910-011

غیر حضوری : مراجعه به سایت اینترنتی www.shomal.maskanco.ir ، بخش مناقصات ، اسناد مربوط به مناقصه فوق

قبول پیشنهاد : مازندران – ساری– خیابان نهضت –  نبش خیابان عاشقان – پلاک 62- دبیرخانه کمیسیون