رویداد ها

 • تایید معماری پروژه تجاری مسکونی اُپال بابل در کمیته معماری گروه
  تایید معماری پروژه تجاری مسکونی اُپال بابل در کمیته معماری گروه
 • بررسی معماری پروژه تجاری مسکونی اُپال
  بررسی معماری پروژه تجاری مسکونی اُپال
  بررسی معماری پروژه تجاری مسکونی اُپال
  بازدید مدیر عامل مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن از زمین پروژه تجاری اداری ، مسکونی " اُپال بابل " جهت بررسی طرح پیشنهادی و جانمایی آن به همراه مدیر عامل ، معاونت فنی و کارشناسان فنی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال در محل زمین پروژه
 • جلسه مدیر عامل با شهرداری و شورای شهر بابل
  جلسه مدیر عامل با شهرداری و شورای شهر بابل
 • ویدئو کنفراس مدیران سرمایه گذاری مسکن
  ویدئو کنفراس مدیران سرمایه گذاری مسکن
Loading