اعضا هیئت مدیره سرمایه گذاری مسکن شمال

 آرم  آرم png  

 مصطفی خاکساریان

   رضا جاذمی     راس الحسینی
 آقای محسن سلطانی

به نمایندگی از

گروه سرمایه گذاری مسکن

(سهامی عام)

به سمت رئیس هیئت مدیره

(غیر موظف) 
 آقای وحید بهرامیان

به نمایندگی از

پارس مسکن سامان

(سهامی خاص)

به سمت نائب رئیس هیئت مدیره

(غیر موظف) 
 آقای مصطفی خاکساریان

به نمایندگی از

پویا نوین پارس

(سهامی خاص)

به سمت عضو هیت مدیره

(غیر موظف)

   آقای رضا جاذمی

به نمایندگی از

شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن

(سهامی خاص) 

به سمت عضو هیت مدیره

(غیر موظف) 

 

آقای علی راس الحسینی

به نمایندگی از

شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز

(سهامی خاص)

به سمت مدیر عامل و عضو هیت مدیره

 (موظف) تاریخ بروزرسانی : ۲ شهریور ۱۴۰۰ ۰۸:۴۸