اعضا هیئت مدیره سرمایه گذاری مسکن شمال

 مصطفی خاکساریان

   رضا جاذمی     راس الحسینی
 آقای مصطفی خاکساریان

به نمایندگی از

گروه سرمایه گذاری مسکن

(سهامی عام)

به سمت رئیس هیئت مدیره

(غیر موظف)

   آقای رضا جاذمی

به نمایندگی از

شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن

(سهامی خاص) 

به سمت نایب رئیس هیت مدیره

(غیر موظف) 

 

آقای علی راس الحسینی

به نمایندگی از

شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز

(سهامی خاص)

به سمت مدیر عامل و عضو هیت مدیره

 (موظف) تاریخ بروزرسانی : ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۳:۰۱