اعضا هیئت مدیره

اعضاء هیأت مدیره مدیر عامل

سمـــــــــــــت

شرکت  گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)

با نمایندگی آقای امید علیجانی

رئیس و عضو هیأت مدیره (غیر موظف )

شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص )

با نمایندگی آقای احمد جاودان

نایب رئیس و عضو هیأت مدیره (غیرموظف )

شرکت سرمایه گذاری مسکن پارس مسکن سامان  (سهامی خاص )

با نمایندگی آقای محمد حسن پیشرو

عضو هیأت مدیره (غیرموظف )

شرکت سرمایه گذاری مهندسین مشاور (سهامی خاص )

با نمایندگی آقای سید ولی الله یاسینی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره ( موظف)

 شرکت سرمایه گذاری مسکن بازرگانی (سهامی خاص )

با نمایندگی آقای حمیئ رضا رحیمی نژاد

  عضو هیات مدیره ( غیر موظف )

تاریخ بروزرسانی : ۳۰ تیر ۱۳۹۴ ۱۳:۳۵